Zbrinjavanje otpada

USLUGE ZBRINJAVANJA OTPADA

Neadekvatno upravljanje otpadom predstavlja jedan od vodećih problema sa aspekta zaštite životne sredine.

Kompanija CORESO d.o.o. vrši uslugu upravljanja otpadom u skladu sa svim regulativama koje nalaže zakon o zaštiti životne sredine.

Kroz dugogodišnju saradnju sa klijentima utičemo na prevenciju nastanka otpada, kao i maksimalnu iskorištenost i reciklažu otpada u cilju smanjenja zagađenja životne sredine.

Naša kompanija može da vam ponudi:

Pozovi nas za više informacija