Vreme
2018
Klijent
Health Care Europe doo Ruma
Lokacija
Cela Srbija

Opis Projekta

Sada već dugogodišnji klijent, kompanija Health Care Europe doo nam je potvrdila da je zadovoljna kvalitetom i brzinom usluge po pitanju zbrinjavanja opasnog otpada. Sve količine opasnog otpada
zbrinute su u skladu sa regulativama Republike Srbije i zakonom o upravljanju otpadom. Dugoročna saradnja predstavlja osnovni princip našeg poslovanja što se na ovom primeru može i potvrditi jer saradnja postoji od 2017. godine.