Vreme
2021
Klijent
Magna seating doo Odžaci
Lokacija
Srbija

Opis projekta:

 

Naš klijent Magna seating doo Odžaci, ogranak Aleksinac kao najveću prednost u poslovanju sa nama navodi brzinu odziva na preuzimanje neopasnog otpada obzirom na velike količine otpada koje se generišu u toku proizvodnog proces. Sa klijentom je uspostavljen princip zamene punih Abrol kontejnera za prazne jer se ovaj logistički sistem pokazao kao izuzetno efikasan u optimizaciji
logističkog procesa obzirom da nema direktnog utovara otpada već se tekstilni otpad postepno pakuje u kontejnere i kada su kontejneri puni menjaju se za prazne, a ceo proces traje od 15 do 20 minuta što u velikim sistemima ima izuzetan značaj.